دوره آموزش کراتین و صافی مو

در این آموزش شما کراتین و صافی مو را کامل آموزش خواهید دید. این آموزش توسط سرکار خانم مهناز یارمحمدی مدرس بین المللی مراقبت مو تهیه شده است.