نمونه کارهای تولید محتوا

در اینجا می توانید نمونه کارهای پست اینستاگرام و تیزرهای تبلیغاتی که برای اساتید برجسته فنی و حرفه ای تولید شده اند را مشاهده نمایید.

پست اینستاگرام شینیون
پس زمینه
پخش ویدیو
آموزش براشینگ
پس زمینه
پخش ویدیو
چرخ خیاطی خانگی
پس زمینه
پخش ویدیو
تیزر شینیون
پس زمینه
پخش ویدیو
تیزر پیرایش زنانه
پس زمینه
پخش ویدیو
تیزر آموزش شینیون
پس زمینه
پخش ویدیو
چرخ خیاطی صنعتی
پس زمینه
پخش ویدیو
تیزر دوره نازک دوز
پس زمینه
پخش ویدیو
موشن گرافیک امور مالیاتی
پس زمینه
پخش ویدیو
آرایش برزیلی
پس زمینه
پخش ویدیو
دوره کوپ مقدماتی
پس زمینه
پخش ویدیو
موشن گرافیک امور مالیاتی
پس زمینه
پخش ویدیو
دوره نازک دوز
پس زمینه
پخش ویدیو
موشن گرافیک امور مالیاتی
پس زمینه
پخش ویدیو