دوره آموزش کار با دستگاه ماکرومیست

در این آموزش شما کار با دستگاه ماکرومیست را آموزش خواهید دید. این آموزش توسط سرکار خانم فاطمه نوعی مدرس بین المللی مراقبت مو تهیه شده است.