دوره آموزش لیفت و لمینت مژه و ابرو

در این آموزش شما لیفت و لمینت مژه و ابرو را کامل آموزش خواهید دید. این آموزش توسط سرکار خانم مهناز یارمحمدی مدرس بین المللی مراقبت مو تهیه شده است.