دوره آموزش حرفه ای رنگ مو

در این آموزش شما مراحل رنگ مو شامل تئوری، عملی و سان لایت را آموزش خواهید دید. این آموزش توسط سرکار خانم فاطمه نوعی مدرس بین المللی مراقبت مو تهیه شده است.