دوره آموزش حرفه ای گریم

در این آموزش شما مراحل گریم شامل تئوری و عملی را آموزش خواهید دید. این آموزش توسط سرکار خانم فاطمه نوعی مدرس بین المللی مراقبت مو تهیه شده است.