توضیحات

اپراتور ماشین های دوخت خانگی پوشاک اصطلاحاً به فردی اطلاق می شود که قادر به راه اندازی و بکارگیری ماشین دوخت خانگی پوشاک و انجام سرویس و نگهداری ماشین های مرتبط می باشد.

در این دوره یاد میگیریم:

قسمت اول:

 • معرفی
 • توضیحات مقدماتی
 • آشنایی با ماشین های دوخت همه کاره خانگی

قسمت دوم:

 • آشنایی با پایه ها پایه همه کاره A
 • معرفی سیستم درجه دوخت (ماشین دوخت خانگی)

قسمت سوم:

 • آشنایی با دوخت کردونه

قسمت چهارم:

 • آشنایی با پایه راسته دوزی (ماشین دوخت خانگی)
 • آشنایی با پایه رول پیچ
 • آشنایی با پایه رول پیچ حرفه ای

قسمت پنجم:

 • آشنایی با پایه قیطان دوزی
 • آشنایی با پایه چین دوزی
 • آشنایی با پایه زیپ (ماشین همه کاره خانگی)

قسمت ششم:

 • آشنایی با پایه پاکدوزی و دوخت آن
 • معرفی پایه تکه دوزی

قسمت هفتم:

 • معرفی پایه جا دکمه
 • دوخت جا دکمه
 • آشنایی با پایه دکمه
 • دوخت دکمه

قسمت هشتم:

 • آشنایی با کش ماسوره
 • دوخت کش ماسوره
 • معرفی ماشین دوخت
 • اورلوک یا سردوز
 • آشنایی با مسیر نخ کش دوخت
 • آشنایی با درجه های دوخت
 • اورلوک یا سردوز

 

دانلود فایل PDF این دوره