توضیحات

آرایشگر موی زنانه:

به مفهوم آراستن و نگهداری مو به منظور با رعایت بهداشت گیسوان، شغلی در حوزه مراقبت زیبایی است که شایستگی هایی چون:

  • آماده سازی مشتری
  • آماده کردن موها
  • انجام شینیون پایه
  • انجام شینیون با پوش
  • انجام شینیون بدون پوش
  • انجام شینیون با ابزار
  • انجام شینیون کلاسیک
  • استفاده صحیح از ابزار کار و تزئینات مو

را در بر گرفته است.