• مدرس رسمی کاشت ناخن
  • مدرس مدرسه ویکتوریا روسیه
  • آموزش ها طبق متد مدارس روسی و کاملا جدید و بروز
  • ارائه مدرک بین المللی از این مدرسه ویکتوریای روسیه