نحوه بوتاکس تراپی مو

بوتاکس تراپی معمولا برای ویتامینه و  تقویت ساقه موها استفاده می شود. بوتاکس را می توان هم برای موهای طبیعی و هم موهای آسیب دیده استفاده کرد که در این دوره با نحوه کار و جزئیات آن آشنا می شوید. در صورتی که نیاز می توانید دوره کامل کار با مواد و مراقبت، احیا، صافی را نیز مشاهده نمایید.