کار با مواد – مراقبت، احیا، صافی مو

در این دوره با جدیدترین متدهای دنیا برای انجام کراتینه، اولاپلکس و بوتاکس تراپی آشنا خواهید شد.