دوره آموزشی چرخ خیاطی خانگی

اپراتور ماشین های دوخت خانگی پوشاک اصطلاحاً به فردی اطلاق می شود که قادر به راه اندازی و بکارگیری ماشین دوخت خانگی پوشاک و انجام سرویس و نگهداری ماشین های مرتبط می باشد.